Verejná vyhláška - Rozhodnutie o určení lesného celu Nitrianske Rudno

24.07.2023 17:52

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, podľa § 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, z vlastného podnetu určuje lesný celok s názvom Nitrianske Rudno.

 

 

súbor na stiahnutie  - Rozhodnutie č. OU-TN-OOP4-2023/018661-015  
(306kB)
súbor na stiahnutie - porastová mapa navrhovaného celku  
(1,8 MB)
 
súbor na stiahnutie  - výzva na vyjadrenie  
(74kB)
súbor na stiahnutie - porastová mapa navrhovaného celku  
(1,8 MB)