Verejná vyhláška: Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

27.10.2022 18:15

Verejná vyhláška: Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Nitrianske Rudno - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente. Obstarávateľ, obec Nitrianske Rudno, IČO 00318345, predložil Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno spolu  s návrhom strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno.

Súbor na stiahnutie:

        

        ( 529 kB )