Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

03.05.2019 16:06

 

 

Voľba hlavného kontrolóra

 vyhlásená novým uznesením Obecneho zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 31.5.2019.

Uznesenie číslo 24/2019 zo dňa 2.5.2019 bolo uznesením č. 36/2019 zo dňa 31.5.2019 zrušené.

 

 

V Liešťanoch 2.6.2019