Výsledky diplomovej práce - Vedomosti o bezpečnosti potravín u spotrebiteľov v okrese Prievidza

05.05.2015 18:26

Dobrý deň som Viera Čerteková, študentka 2.Mgr. ročníka, v odbore verejného zdravotníctva na Trnavskej univerzite. V priebehu decembra 2014 – januára 2015 som sa na Vás obrátila so žiadosťou o vyplnenie dotazníka k mojej diplomovej práci.

Ďakujem všetkým za vyplnenie!!!


Pripravila som si pre Vás sľúbený výsledok mojej diplomovej práce. Nakoľko Svetový deň zdravia 2015, ktorý je tento rok venovaný téme: „Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“, rieši rovnaký problém, dúfam, že aj ja svojim pričinením napomôžem.

 

https://www.youtube.com/watch?v=udzg8HfgaYI