Výzva na predloženie cenovej ponuky - výmena okien na KD

30.05.2014 00:32
Obec Liešťany, 972 27 Liešťany 1 v súlade s § 9 ods. 9 zákona NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje V Ý Z V U na predloženie cenovej ponuky zákazky na uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa Obec Liešťany, s názvom „Výmena okien na objekte Kultúrny dom v obci Liešťany.“
 
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky -výmena okien na KD
(54kB)
Príloha č. 1
(55kB)
Príloha č. 2
(36kB)
Nákres okien
(107kB)