Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Liešťany

02.01.2024 10:29

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zámer prevodu nehnuteľného majetku                                                                         

vo vlastníctve Obce Liešťany, a to:   

 

súbor na stiahnutie   
(292kB)
súbor na stiahnutie   
(295kB)
súbor na stiahnutie     
(295kB)
súbor na stiahnutie   
(295kB)
súbor na stiahnutie   
(295kB)
súbor na stiahnutie   
(295kB)
súbor na stiahnutie   
(212kB
súbor na stiahnutie   
(295kB
 súbor na stiahnutie   
(295kB