Zastavme násilie aj v čase izolácie

01.05.2020 12:08

Vzhľadom na to, že sa situácia na Slovensku, ako aj v celom svete, kvôli pandémii koronavírusu nečakane zvrtla, vznikli nové a neočakávané problémy, ktoré je potrebné neustále riešiť. Medzi ne patrí aj latentne prítomné násilie vyvolané novými životnými sociálno-psychologickými podmienkami. Má tendenciu narastať počas všetkých mimoriadnych situácií, akou je aj súčasná pandémia, no najhoršie je to, že zostáva skryté za dverami bytov a domov. Je veľmi dôležité, aby sme boli vnímaví voči akémukoľvek volaniu o pomoc.