,,Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

09.08.2022 07:13

 

Záverečné stanovisko s posúdenia strategického dokumentu

 

Plán rozvoja