Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Nitrianske Rudno

15.12.2017 19:48

Rozhodnutie číslo OU-PD-OSZP-2017/025770-024 zo dňa 12.12.2017 zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Nitrianske Rudno, ktorého obstarávateľom je obec Nitrianske Rudno.

 

 

 

 

dokument na stiahnutie


(5,1MB)

 

 

dokument na stiahnutie


(25MB)