Zverejnenie voľného pracovného miesta – učiteľ pre primárne vzdelávanie

26.06.2018 21:45

Základná škola s materskou školou Liešťany

 

Zverejnenie voľného pracovného miesta – učiteľ pre primárne vzdelávanie

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Liešťanoch vyhlasuje výberové konanie

na pracovné miesto učiteľa pre primárne vzdelávanie.

 

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme

informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

 

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre primárne vzdelávanie

 

Iné požiadavky:

učiteľ pre primárne vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk (nie je podmienka)

učiteľ pre primárne vzdelávanie s aprobáciou informatická výchova (nie je podmienka)

 

Iné doplňujúce údaje:

Nástup do zamestnania: 01. 09. 2018

Úväzok: 100%

 

Ďalšie informácie:

Žiadosti zasielať e-mailom do 13. 06. 2018.

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný

pohovor.

 

Kontakty: zsmsliestany@centrum.sk

 

Základná škola s materskou školou rodinného typu, v ktorej je na prvom mieste efektívne

vzdelávanie na čo najvyššej úrovni, ktoré zabezpečujú vysoko odborní pedagógovia,

s vysokým pracovným nasadením, ktorí uplatňujú individuálny prístup k deťom a vytvárajú

pre ne mozgovokompatibilné prostredie.

 

dokument na stiahnutie
(185kB)