Oznámenie o začatí konania č.j. Ocú-97/2021-002  
(418kB)
13.3.2021
Oznámenie o začatí konania č.j. Ocú-105/2020-001  
(418kB)
10.11.2020
Oznámenie o začatí konania č.j. OcU-286/2020-002  
(424kB)
21.10.2020
Oznámenie o začatí konania č.j. Ocú-91/2020-001  
(509kB)
7.10.2020
Oznámenie o začatí konania č.j. OcU-128/2017-06  
(281kB)
3.4.2018
Oznámenie o začatí konania č.j. OcU-99/2018-001   
(566kB)
7.3.2018
Oznámenie o začatí konania č.j. OcU-19/2018-01
(380kB)
7.3.2018
Oznámenie o začatí konania č.j. OcU-59/2018-001
(655kB)

6.2.2018

Oznámenie o začatí konania č.j. OcU-58/2018-001


(531kB)


6.2.2018
Oznámenie o začatí konania, č.j. ocu-128/2017-001
(400kB)
15.11.2017
Oznámenie o začatí konania, č.j. ocú434/2017-001
(602kB)
19.10.2017
Oznámenie o začatí konania, č.j. ocú424/2017-001
(466kB)
09.10.2017
Oznámenie o začatí konania, č.j. ocú412/2017-001
(520kB)
20.9.2017
Oznámenie o začatí konania, č.j. ocú411/2017-001
(571kB)
20.9.2017
Oznámenie o začatí konania, č.j. ocú408/2017-001
(473kB)
12.09.2017
Oznámenie o začatí konania, č. sp.Ocú-40/2017


(137kB)

16.3.2017
Oznámenie o začatí konania č.j 181/2017-001
(284kB)
3.3.2017
Oznámenie o začatí konania č.j 739/2016-1
(554kB)
8.7.2016
Oznámenie o začatí konania č.j. 543/16-1
(283kB)
27.4.2016
Oznámenie o začatí konania č.j. 56-1/2016
(282kB)
17.1.2016
Oznámenie o začatí konania č.j. 751/15 - rozhodnutie zastavenie č.j 1058/15
(47kB)
31.12.2015
Oznámenie o začatí konania č.j. 751/15 - rozhodnutie vyzva na doplnenie č.j. 756/15
(63kB)
17.9.2015
Oznámenie o začatí konania č.j. 751/15
(362kB)
16.9.2015
Oznamenie o zacati konania č,j. 590/15 - súhlas na výrub 590/15
(659kB)
9.11.2015
Oznamenie o zacati konania č,j. 590/15
(324kB)
15.10.2015
Oznámenie o začatí konania č.j. 209/15
(507kB)
4.3.2015
Oznamenie o zacati konania č,j. 145/15 - ukončenie konania 757/15
(323kB)
17.9.2015
Oznamenie o zacati konania č,j. 145/15 - preruseni konania - rozhodnutie 149/15
(27kB)
18.2.2015
Oznamenie o zacati konania č,j. 145/15
(265kB)
16.2.2015
Súbor na stiahnutie 171/2014                      
(278kB)
3.3.2014