Kontrolór obce


 

Ing. Jozef Krett 

 

Návrh: Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024
Zverejnené 31.10.2023

(262kB)
Návrh: Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023
Zverejnené 30.05.2023

(262kB)
Návrh: Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
Zverejnené 18.11.2022

(263kB)
Návrh: Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
Zverejnené 27.05.2022

(262kB)
Návrh: Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
Zverejnené 29.11.2021

(268kB
 Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
Zverejnené 31.05.2021

(267kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
Zverejnené 23.11.2020

(267kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
Zverejnené 14.6.2020

(266kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
(128kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
(248kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
(265kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018
(223kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018
(183kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
(23kB)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
(259kB)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016
(267kB)
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
(183kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
(69kB)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015   
(24kB)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014
(409kB)
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce Liešťany na 1. polrok 2013  
(12kB)
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2012
(26kB)
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 – 1. zmena
(27kB)
Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2012
(33kB)