Demografia

Rok 2023

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

4

2

6

Zomrelí

7

7

14

Vysťahovaní

4

9

13

Prisťahovaní

9

14

23

Stav k 31.12.2023         1160 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 7

Priemerný vek obyvateľov obce: 42,15 roka

 


Rok 2022

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

4

2

6

Zomrelí

9

10

19

Vysťahovaní

9

10

19

Prisťahovaní

6

6

12

Stav k 31.12.2022         1158 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 8

Priemerný vek obyvateľov obce: 41,96 roka

 

 

Rok 2021

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

6

5

11

Zomrelí

15

11

26

Vysťahovaní

7

18

25

Prisťahovaní

9

13

22

Stav k 31.12.2021         1178 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 11

Priemerný vek obyvateľov obce: 41,51 roka

 

 

Rok 2020

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

3

11

14

Zomrelí

13

5

18

Vysťahovaní

3

5

8

Prisťahovaní

3

5

8

Stav k 31.12.2020         1196 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 7

Priemerný vek obyvateľov obce: 41,34 roka 

Rok 2019

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

3

6

9

Zomrelí

10

5

15

Vysťahovaní

6

11

17

Prisťahovaní

11

9

20

Stav k 31.12.2019         1200 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 12

Priemerný vek obyvateľov obce: 41,33 roka

 

 

Rok 2018

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

7

3

10

Zomrelí

8

5

13

Vysťahovaní

8

9

17

Prisťahovaní

2

1

3

Stav k 31.12.2018         1203 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 10

Priemerný vek obyvateľov obce: 41,15 roka

 

Rok 2017

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

3

4

7

Zomrelí

8

3

11

Vysťahovaní

6

9

15

Prisťahovaní

6

5

11

Stav k 31.12.2017         1220 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 7

Priemerný vek obyvateľov obce: 40,75 roka

 

Rok 2016

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

7

8

15

Zomrelí

2

5

7

Vysťahovaní

5

8

13

Prisťahovaní

14

8

22

Stav k 31.12.2016         1228 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 9

Priemerný vek obyvateľov obce: 40,36 roka

 

Rok 2015

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

6

5

11

Zomrelí

4

7

11

Vysťahovaní

12

6

18

Prisťahovaní

4

6

10

Stav k 31.12.2015         1211 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 7

Priemerný vek obyvateľov obce: 40,11 roka

 

Rok 2014

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

3

6

9

Zomrelí

5

5

10

Vysťahovaní

2

8

10

Prisťahovaní

4

5

9

Stav k 31.12.2014         1219 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 4

Priemerný vek obyvateľov obce: 39,72 roka

 

Rok 2013

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

 5

 6

 11

Zomrelí

5

 2

 7

Vysťahovaní

8

           9

17

Prisťahovaní

6

           6

12

Stav k 31.12.2013         1221 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 10

Priemerný vek obyvateľov obce: 39,43 roka

 

Rok 2012

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

 9

 4

 13

Zomrelí

11

 6

17

Vysťahovaní

11

         11

22

Prisťahovaní

9

           6

15

Stav k 31.12.2012         1222 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 12

Priemerný vek obyvateľov obce: 38,84 roka

 

Rok 2011

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

 3

 4

 7

Zomrelí

6

 3

 9

Vysťahovaní

9

         10

19

Prisťahovaní

8

         11

19

Stav k 31.12.2011         1233 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 8

Priemerný vek obyvateľov obce: 38,75 roka

 

Rok 2010

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

 6

 4

 10

Zomrelí

6

 4

10

Vysťahovaní

7

           7

14

Prisťahovaní

6

         12

18

Stav k 31.12.2010         1235 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 11

Priemerný vek obyvateľov obce: 38,25 roka

 

Rok 2009

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

 8

 9

 17

Zomrelí

10

 7

17

Vysťahovaní

  1

        10

11

Prisťahovaní

11

        14

25

Stav k 31.12.2009         1231 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 9

Priemerný vek obyvateľov obce: 37,81 roka

 

Rok 2008

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

 3

 3

 6

Zomrelí

 5

 5

10

Vysťahovaní

10

         11

21

Prisťahovaní

 9

8

17

Stav k 31.12.2008         1217 obyvateľov

Počet uzavretých manželstiev: 12

 

Rok 2007

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

3

9

12

Zomrelí

10

4

14

Vysťahovaní

12

17

29

Prisťahovaní

5

6

11

Stav k 31.12.2007         1225 obyvateľov

 

Rok 2006

 

Muži

Ženy

Spolu

Narodení

6

3

9

Zomrelí

8

7

15

Vysťahovaní

3

4

7

Prisťahovaní

7

12

19

Stav k 31.12.2006         1245 obyvateľov