Symboly obce

Erb obce a vlajka

1. erb obce

Erb obce tvorí zelený štít, v ktorom  zo striebornej (bielej) pažite vyrastá strieborný (biely) strom – symbol Lomnice. Po pravej strane kmeňa na pažiti leží zlatá (žltá) krava – symbol Liešťan, po ľavej strane kmeňa na pažiti stojí strieborný (biely) vták – symbol Dobročnej.

2. vlajka obce Liešťany

Vlajka pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách  bielej, zelenej, žltej, zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je  tromi cípmi - dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

3. pečať obce Liešťany

Pečať obce tvorí erb obce Liešťany s hrubopisom  „OBEC LIEŠŤANY“ .

Symboly obce boli schválené a sú zapísané v Heraldickom registri SR.