Poslanecké obvody

Poslanecké obvody poslancov

Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

Číslo obvodu:

Poslanci:

Čísla domov:

1

 

Mgr. Ivana Ivanišová

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,31,194,195,196,197,198,199,

200,201,202,203,204,205,207,208,209,210,211,213,214,215,216,217,417,422,

423,424,425,428,454,479,487

2

 

Miroslav Baláž

26,27,29,30,32,33,34,36,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,

62,63,64,65,66,83,86,87,88,92,93,94,95,98,99,103,104,109,114,115,118,119,182,

183,184,187,190,427,458,468

3

 

Mgr. Jana Javorčeková                         

67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,100,120,122,123,124,125,126,127,128,129,

130,131,135,138,  139,140,141,148,419,429,430,435,436,437,438,443,445,447,

448,451,452,467,470,475,478,481,492, 498

4

 

Branislav Krpelan

144,147,154,155,156,157,159,161,164,165,166,167,168,170,171,172,173,174,

175,176,177,178,179,   382,384,385,387,390,391,392,393,416,420,441,449,450,

455,456,459,466,468,489,496,504

5

 

PhDr. Dušan Lukáč

218,220,221,223,227,228,229,230,231,232,233,234,235,237,239,240,242,244

,245,246,247,248,250,251,257,260,261,262,264,265,266,267,268,270,271,273,

274,276,277,278,279,280,281,282,284,418, 453,460,484,

6

 

Rudolf Vojtko

283,288,289,290,291,292,293,294,296,297,298,300,301,302,304,310,312,315,

316,317,319,321,324, 326,330,394,395,396,397,399,400,401,405,406,408,409,

411,414,432,433,440,444,446,469,473, 480,482,483,485,

7

 

Ing. Lenka Zaťková

333,334,335,338,340,344,346,348,349,351,352,353,354,355,356,357,358,359,

360,361,362,363, 364,365,366,369,371,376,377,378,379,380,381,421,426,431,

434,442,457,477,491,494,497,


Mapa poslaneckých obvodov poslancov


Poslanecné obvody boli schválené na zasadnutí OZ v Liešťanoch dňa 28.6.2019 uzn. č. 46/2019.