Poslanecké obvody

Poslanecké obvody poslancov

Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

 

Obvod č. 1: 
(34kB)
Obvod č. 2: 
(33kB)
Obvod č. 3: Mgr. Jana Javorčeková
(34kB)
Obvod č. 4: Branislav Krpelan
(33kB)
Obvod č. 5:
(34kB)
Obvod č. 6: Rudolf Vojtko
(34kB)
Obvod č. 7: 
(34kB)


Mapa poslaneckých obvodov poslancov


Poslanecné obvody boli schválené na zasadnutí OZ v Liešťanoch dňa 22. 5. 2015 uzn. č. x/2015.