Referendum 2023

Výsledky Referenda 2023

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov

969

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania

477

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24

477

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny

0

Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov

477

Počet platných hlasovacích lístkov

477

 

 

Otázka č.

Počet hlasov „ÁNO“

Počet hlasov „NIE“

1

471

6

 

V obci Liešťany bola 49,22% účasť.

 

 

 

Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí - hlasovacie preukazy
236 kB
Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov
151 kB
Oznámenie elektronickej adresy
154 kB
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
315 kB
Informácie pre voliča
144 kB
Rozhodnutie o vyhlásení referenda
207 kB
Bližšie informácie: https://www.minv.sk/?referendum

 

 


151 kB