Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 
Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
(142kB)
Informácia pre voliča
(203kB)
Informácia pre voliča v anglickom jazyku
(103kB
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
(189kB)
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
(139kB)
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
(140kB)