Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu
(776kB)
 
 
 
 
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
(155kB)
Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
(154kB)
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti     
(233kB)
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v anglickom jazyku  
(296kB) 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku
(303kB)
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
(187kB)