Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v anglickom jazyku  
(296kB) 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku
(303kB)
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
(187kB)