Voľby do Národnej rady SR 2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023
2,4MB
GDPR - Splnenie informačnej povinnosti - voľby do NRSR - 2023 - Liešťany
371kB
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
237kB
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK
237kB
Informácie pre voliča   
224kB
ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR O VYHLÁSENÍ VOLIEB DO NR SR
187kB
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
233kB

 

https://www.minv.sk/?volby-nrsr


237kB