Voľby do orgánov samosprávnych krajov - 4. 11.2017

Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných dňa 4.11.2017

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1010
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 292
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 292
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 285
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja: 282

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:


(524kB)

https://www.volbysr.sk/sk/data01.html

 

 

Informácie pre voliča
(30kB)
Informácia o predložených kandidátnych listinách
(197B)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK
(247kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
(1,1MB)
 
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre „Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017“: ocu@liestany.sk  alebo oculiestany@stonline.sk