Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10. 11. 2018

 

Informácie pre voliča
(634kB)
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosp
(302kB)
Informácie pre politické strany
(209kB)
Informácie pre nezávislých kandidátov
(219kB)
Oznámenie o počte obyvateľov
(279kB)
Oznámenie o počte poslancov
(183kB)
Oznámenie elektronickej adresy
(163kB)
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
(144kB)

 

https://www.minv.sk/?volby-oso2018