Výsledky volieb v obci Liešťany

 

OZNÁMENIE O ZÁNIKU MANDÁTU POSLANCA, O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

A NASTÚPENÍ NÁHRADNÍKA NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LIEŠŤANY

                                     
Súbor na stiahnutie:  
      
     (348 kB)
 

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 1
Počet voličov  zapísaných v zozname voličov 1009
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 490
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 490

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby do obecného zastupiteľstva
485
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť  7
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 450

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

1. Miroslav Baláž nezávislý kandidát 319 hlasov
2. PhDr. Dušan Lukáč Smer-SD 315 hlasov
3. Ing. Lenka Zaťková nezávislý kandidát 290 hlasov
4. Branislav Krpelan Smer-SD 286 hlasov
5. Mgr. Jana Javorčeková nezávislý kandidát 279 hlasov
6. Mgr. Ivana Ivanišová nezávislý kandidát 264 hlasov
7. Rudolf Vojtko nezávislý kandidát 236 hlasov

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

1. Jana Beláková Smer-SD 224 hlasov
2. Jozefína Mazániková Smer-SD 221 hlasov
3. Alena Kocúrová nezávislý kandidát 139 hlasov

 

Za starostu obce bol zvolený p. Ľubomír Noska (nezávislý kandidát)  s počtom hlasov 450

 

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10. 11. 2018

 

Informácie pre voliča
(634kB)
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosp
(302kB)
Informácie pre politické strany
(209kB)
Informácie pre nezávislých kandidátov
(219kB)
Oznámenie o počte obyvateľov
(279kB)
Oznámenie o počte poslancov
(183kB)
Oznámenie elektronickej adresy
(163kB)
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
(144kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta
(177kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci
(264kB)

 

https://www.minv.sk/?volby-oso2018