Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

Počet obyvateľov obce Liešťany ku dňu vyhlásenia volieb
(293kB)
Informácia o spôsobe hlasovania
(234kB)
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do samosprávnych krajov
(51kB)
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí
(47kB)
Rozhodnutie predsedu NR SR - vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
(207kB)