Výsledky volieb v obci LiešťanyPočet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 1
Počet voličov  zapísaných v zozname voličov 981
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 612
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 611

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby do obecného zastupiteľstva
611
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť  7
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 606

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

1. Miroslav Baláž nezávislý kandidát 451 hlasov
2. Branislav Krpelan nezávislý kandidát 394 hlasov
3. Mgr. Jana Javorčeková nezávislý kandidát 389 hlasov
4. Ing. Lenka Zaťková SNS 333 hlasov
5. Martin Mihál nezávislý kandidát 318 hlasov
6. Jozefína Mazániková Smer-SD 279 hlasov
7. Mgr. Ivana Ivanišová nezávislý kandidát 276 hlasov

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

1. Miloš Pôbiš nezávislý kandidát 245hlasov
2. Ján Vrecko nezávislý kandidát 155 hlasov

 

Za starostu obce bol zvolený p. Ľubomír Noska (nezávislý kandidát)  s počtom hlasov 416

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov TSK - poslanci
384kB
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - predseda TSK
 263kB
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
(25kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
(14kB)

Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb


(158kB)
Menovanie zapisovateľky MVK
(154kB)
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
(231kB)
Oznámenie elektronickej adresy
(156kB)
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov do orgánov samosprávy obcí
(29kB)
Počet obyvateľov obce Liešťany ku dňu vyhlásenia volieb
(293kB)
Informácia o spôsobe hlasovania
(234kB)
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do samosprávnych krajov
(51kB)
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí
(47kB)
Rozhodnutie predsedu NR SR - vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
(207kB)
 

 


(293kB)