Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
(25kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
(14kB)

Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb


(158kB)
Menovanie zapisovateľky MVK
(154kB)
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
(231kB)
Oznámenie elektronickej adresy
(156kB)
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov do orgánov samosprávy obcí
(29kB)
Počet obyvateľov obce Liešťany ku dňu vyhlásenia volieb
(293kB)
Informácia o spôsobe hlasovania
(234kB)
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do samosprávnych krajov
(51kB)
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí
(47kB)
Rozhodnutie predsedu NR SR - vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
(207kB)
 

 


(293kB)