Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Výsledky II. kola
 
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania  - voľby prezidenta II. kolo
89kB


 

Výsledky I. kola
 
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania  - voľby prezidenta I. kolo
111kB

 

 

 

 
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb
202kB
 
Informácia pre voliča
444kB
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
233kB
Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK
155kB
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
155kB
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie
358kB
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - zaslanie
355kB
Kandidáti pre voľby prezidenta SR
206kB
GDPR - Splnenie informačnej povinnosti - 2024 - VP - Obec Liešťany
372kB

 

 
 
 

155kB