Komunálne voľby - 15. November 2014

V obci sa zistili tieto výsledky:

Počet volebných obvodov:

1

Počet volebných okrskov:

1

Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania:

1

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:

998

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:

758

Počet odovzdaných obálok:

757

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ:

749

Počet poslancov, ktorý sa mal voliť:

7

Počet zvolených poslancov:

7

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:

752

 

 

 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

Poradové číslo

Meno a priezvisko

Politická strana

Počet hlasov

1

Štefan Cvíčela

Nezávislý kandidát

354

2

Monika Sýkorová

 SMER SD

354

3

 Rudolf Vojtko

Nezávislý kandidát

289

4

Otília Lukáčová

SMER SD

282

5

Branislav Krpelan

SMER  SD

257

6

Jana Javorčeková

 Nezávislý kandidát 

241

7

 Jozefína Mazániková

 SMER  SD 

225

 

 

 Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

 

 Poradové číslo

 

 Meno a priezvisko

 

 Politická strana

 

Počet hlasov 

 8

 Miroslava Rendeková

SDS

205

 9

Martin Mihál

Nezávislý kandidát

193

 10

František Janček

Nezávislý kandidát

187

 11

  Tibor Hlinka

Nezávislý kandidát

186

 12

 Peter Štrbák

Nezávislý kandidát

178

 13

 Jozef Vážny

 SDS

173

 14

 Ján Vrecko

Nezávislý kandidát

159

 15

 Alena Kocúrová

SMER - SD

146

 16

 Alexandra Hlinková

Nezávislý kandidát

138

 17

 Beáta Hlinková

Nezávislý kandidát

135

 18

 Jana Priečková

SMER SD

108

 19

 Ondrej Krpelan

SMER SD

106

 20

 Žaneta Vážna

SDS

85

 

 

Kandidáti na starostu obce Liešťany

Číslo kand.
na hl. lístku

Meno a priezvisko

Politická strana

Počet hlasov

1

 Ľubomír Noska

Nezávislý kandidát

 470

2

Jozef Vážny, Ing.

 SMER SD,SDS

282

 

Za starostu obce Liešťany bol zvolený Ľubomír Noska.

Vyhlásenie kandidatúry

 
(491kB)
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb  
(24kB)
Zákon SNR č. 346 1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
 
 
(309kB)
Oznámenie o počte obyvateľov    
(210kB)
Podávanie kandidátnych listín  
(138kB)
Delegovanie člena a náhradníka do MVK  
(212kB)
Kandidátna listina a petícia nezávislý kandidát - poslanci OZ  
(177kB)
Kandidátna listina poslanci OZ - pol. strana  
(181kB)
Kandidatna listina politickej strany pre volby starostu obce  
(175kB)
Kandidátna listina starosta nezávislý kandidát  
(174kB)
Informácie pre voliča  
(120kB)
Oznámenie  
(225kB)