Komunálne voľby 2010

 V obci sa zistili tieto výsledky:

 

Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 993
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 778
Počet odovzdaných obálok: 778
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ: 764
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť: 7
Počet zvolených poslancov: 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 772

 

 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
 

 

Poradové číslo Meno a priezvisko Politická strana Počet hlasov
1 Jozefína Mazániková SNS 365
2 Branislav Krpelan  ĽS - HZDS 293
3  Ján Ivaniš SMER - SD 283
4 Peter Mišovic ĽS - HZDS  278
5 Jana Juríčková SMER - SD 250
6 Vladimír Duchoň  SMER - SD  248
7  Milan Šagát  SMER - SD  247

 

 

 Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

 
 
 Poradové číslo
 
 Meno a priezvisko
 
 Politická strana
 
Počet hlasov 
 8
 Ivana Ivanišová
SMER - SD
240
 9
Ján Mišovic
ĽS - HZDS
237
 10
Vratislav Sobota
SNS
223
 11
  Lenka Zaťková Ing.
SNS
219
 12
 Jozef Vážny
ĽS - HZDS
215
 13
 Ľudovít Mazánik
 nezávislý kandidát
214
 14
 Milan Kupček
SMER - SD
189
 15
 Miroslav Vojtko
SMER - SD
187
 16
 Ján Raždík
SNS
151
 17
 Peter Kotula
ĽS - HZDS
134
 18
 Alena Kocúrová
nezávislý kandidát
132
 19
 Žaneta Lazová
ĽS - HZDS
116
 20
 Miroslav Turčan
ĽS - HZDS
106

 

 

Kandidáti na starostu obce Liešťany

 
Číslo kand.
na hl. lístku
 
Meno a priezvisko
 
Politická strana
 
Počet hlasov
 
1
 
 Vladimír Šopoň
 
SMER - SD
 
491
2
Jozef Vážny, Ing.
 nezávislý kandidát
281

 

Za starostu obce Liešťany bol zvolený Vladimír Šopoň.