Komunálne voľby 2014

V obci sa zistili tieto výsledky:

Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 991
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 688
Počet odovzdaných obálok: 688
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 685
 
Kandidáti na starostu obce Liešťany

 

 Číslo kand.

na hl. lístku

 

Meno a priezvisko

 

Politická strana

 

Počet hlasov

1 Štefan Cvíčela Nezávislý kandidát 75
2 Ján Ivaniš Nezávislý kandidát 128
3 Jozefína Mazániková SMER SD 142
4 Ľubomír Noska Nezávislý kandidát 340


Za starostu obce Liešťany bol zvolený Ľubomír Noska.