Referendum 2015

 

Výsledky referenda konaného dňa 7. 2.2015 za obec Liešťany

 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie:

992

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky:

281

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:

281

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:

277

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:

4

 

 

Otázka

Počet hlasov „ANO“

Počet hlasov „NIE“

1

264

10

2

257

17

3

248

25

 

 

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 27. novembra 2014 o vyhlásení referenda.

 

Harmonogram organizačno technického zabezpečenia referenda
(31kB)
         
Rozhodnutie prezidenta SR o vyhlasení referenda
 

(23kB)
     
Utvorenie okrsku
(31kB)
     
Zákon o spôsobe vykonania referenda
(136kB)
   
Informácie pre oprávnených občanov
(45kB)
   
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
(23kB)