Voľba prezidenta SR 2014

Voľby prezidenta Slovenskej republiky konané 15.3.2014
 
Počet oprávnených voličov                            991
Počet oprávnených voličov ktorým boli vydané obálky 519
Počet odovzdaných obálok 519
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 517

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. BÁRDOS Gyula 0
2. BEHÝL Jozef, Mgr 1
3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. 1
4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 294
5. FISCHER Viliam, prof.MUDr.,CSc., FICS 6
6. HRUŠOVSKÝ Pavel, JUDr. 5
7. JURIŠTA Ján, PhDr. 2
8. KISKA Andrej, Ing. 77
9. KŇAŽKO Milan 24
10. MARTINČKO Stanislav 1
11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc. 2
12. MEZENSKÁ Helena, Mgr. 18
13. PROCHÁZKA Radovan, doc. JUDr., PhD. 86
14. ŠIMKO Jozef, JUDr. 0

 

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky konané 29.3.2014

Počet oprávnených voličov                            999
Počet oprávnených voličov ktorým boli vydané obálky 595
Počet odovzdaných obálok 595
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 592

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 423
2. KISKA Andrej, Ing. 169