Výročné správy obce

Výročná správa obce Liešťany za rok 2018   
(1,21 MB)
Výročná správa obce Liešťany za rok 2017
(6,1 MB)
Výročná správa Obce Liešťany za rok 2016
(652kB)
Výročná správa Obce Liešťany za rok 2015
(642kB)
Výročná správa Obce Liešťany za rok 2014
(747kB)
Výročná správa Obce Liešťany za rok 2013
(419kB)
Výročná správa Obce Liešťany za rok 2011
(152kB)
Výročná správa Obce Liešťany za rok 2010
(141kB)