Zápisnice OZ

 

 

2024

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 02.04.2024
( 401kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 378kB
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 29.02.2024
( 424kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 370kB
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 22.01.2024
( 685kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 481kB

 

2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 12.12.2023
( 839kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 745 kB
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 16.10.2023
( 468kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 378 kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 28.09.2023
( 534kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 491 kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 22.06.2023
( 532kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 494 kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 25.05.2023
( 542kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 580 kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 01.05.2023
( 523kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 379 kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 28.04.2023
( 197kB)
   
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 16.1.2023

( 495kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 291 kB)

 

2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 16.12.2022

( 652 kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 458 kB)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Liešťanoch, 24.11.2022


( 359 kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 359 kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 28.10.2022

( 359 kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 386 kB
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 25.10.2022

( 374 kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 483 kB
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 17.08.2022

( 524 kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 424 kB
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 21.06.2022

( 684 kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 431 kB
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 14.04.2022

( 497 kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 465 kB
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 03.03.2022

( 645 kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 427 kB)
 

2021

 
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 14.12.2021

( 973kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 979B)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 28.09.2021

( 731kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 516B)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 29.06.2021

( 585kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 521B)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 28.04.2021

( 559kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 434kB) 
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 25.01.2021

( 495kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 380kB)

2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 15.12.2020

( 642kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 422kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 19.11.2020

( 695kB)
( 202kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 482kB)
 
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 21.09.2020

( 581kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 429kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 17.08.2020

( 437kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 387kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 30.06.2020

( 578kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 600kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 30.04.2020

( 724kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 481kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 31.03.2020

( 483kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 232kB)
Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ v Liešťanoch,
ktoré sa malo konať dňa 25.3.2020

( 128kB)
   
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 10.03.2020

( 338kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 222kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 10.02.2020

( 539kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 385kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 30.01.2020

( 537kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

( 476kB)

2019   

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 12.12.2019

( 365kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
( 226kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 21.11.2019

( 320kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
( 276kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 28.10.2019

( 297kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
( 214kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 27.08.2019

( 590kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
( 590kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 15.07.2019

( 227kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
( 197kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 28.06.2019

( 237kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
( 198kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 31.05.2019

( 247kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
( 224kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 02.05.2019

( 295kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
( 237kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 31.01.2019

( 467MB)


Prehľad o priebehu hlasovania

(497kB)

2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 18.12.2018
(280kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(553kB
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 14.12.2018
(227kB)
Prehľad o priebehu hlasovania   
(203kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 05.12.2018
(592MB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(453kB
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 28.11.2018   
(1,5 MB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(393kB
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 10.09.2018
(211kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(194kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 30.08.2018
(265kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(220kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 19.06.2018
(272kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(234kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 15.03.2018
(315kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(289kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 21. 02. 2018
(230kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(195kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 19. 01. 2018
(725kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(364kB)
 

2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 28. 12. 2017
(304kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(290kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 14. 12. 2017
(395kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(344kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 5. 12. 2017
(127kB)
   
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 26. 10. 2017
(334kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(217kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 20. 07. 2017
(324kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(290kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 19. 06. 2017
(358kB)
Prehľad o priebehu hlasovania  
(201kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 27. 04. 2017
(228kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(145kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 29. 03. 2017
(346kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(300kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 12. 02. 2017
(210kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(193kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 24. 01. 2017
(320kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(292kB)

2016


Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 12. 12. 2016
(332kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(189kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 18. 11. 2016
(72kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(48kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 27. 10. 2016
(3,6MB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(370kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 19. 9. 2016
(1,7MB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(111kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 22. 6. 2016       
(168kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(131kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 30. 5. 2016

 

(451kB)
Prehľad o priebehu hlasovania

PRÍLOHA - zberný dvor Liešťany.pdf
  
(295kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 10. 3. 2016
(160kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(130kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 24. 2. 2016
(428kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(302kB)

2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 10. 12. 2015  
(151kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(120kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 29. 9. 2015
(1,9MB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(125kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  29. 6.  2015
(910kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(310kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  22. 5.  2015

Dokument - zámer .pdf

(187kB)
Prehľad o priebehu hlasovania
(156kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  5. 3.  2015   
(347kB)
 Prehľad o priebehu hlasovania     
(231kB)

2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  16. 12.  2014   
(56,7kB)
   
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  9. 12.  2014   
(263kB)
 Prehľad o priebehu hlasovania   
(187kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  27. 11.  2014   
(318kB)
 Prehľad o priebehu hlasovania   
(214kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  21. 10.  2014   
(344kB)
 Prehľad o priebehu hlasovania   
(226kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  12. 8.  2014   
(49kB)
 Prehľad o priebehu hlasovania   
(34kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  30. 6.  2014
(328kB)
 Prehľad o priebehu hlasovania   
(216kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  24. 6.  2014   
(125kB)
   
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 15. 5.  2014   
(54kB)
 Prehľad o priebehu hlasovania   
(38kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 10. 4.  2014

Príloha k zápisnici OZ 10.4.2014.pdf
  
(123kB)
 Prehľad o priebehu hlasovania   
(52kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 17. 3.  2014   
(65kB)
        Prehľad o priebehu hlasovania   
(41kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 14. 2. 2014   
(70kB)
        Prehľad o priebehu hlasovania  
(50kB)

2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 13. 12.  2013   
(80kB)
        Prehľad o priebehu hlasovania   
(43kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 20. 11. 2013   
(53kB)
        Prehľad o priebehu hlasovania   
(36kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 4. 10. 2013   
(53kB)
        Prehľad o priebehu hlasovania   
(34kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 23. 9. 2013   
(62kB)
        Prehľad o priebehu hlasovania   
(37kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 10. 9. 2013   
(50kB)
        Prehľad o priebehu hlasovania   
(37kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 8. 7. 2013   
(34kB)
        Prehľad o priebehu hlasovania   
(36kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 25. 6. 2013   
(65kB)
        Prehľad o priebehu hlasovania   
(37kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 23. 5. 2013   
(52kB)
        Prehľad o priebehu hlasovania   
(35kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 7. 5. 2013   
(86kB)
        Prehľad o priebehu hlasovania   
(47kB)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 26. 2. 2013   
(44kB)
   
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 19. 2. 2013   
(58kB)
   

 

2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 13. 12. 2012   
(61kB)
                                                  
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 29. 11. 2012   
(31kB)
                 
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 15. 10. 2012   
(44kB)
 
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 18. 9. 2012   
(55kB)
     
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 15. 8. 2012   
(41kB)
         
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 14. 6. 2012   
(57kB)
         
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 16. 4. 2012   
(46kB)
 
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 13. 3. 2012   
(55kB)
   

2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 13. 12. 2011   
(49kB)
                                                  
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 28. 9. 2011   
(30kB)
                 
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 29. 8. 2011   
(38kB)
 
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 1. 7. 2011   
(41kB)
     
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 6. 6. 2011   
(43kB)
         
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 24. 5. 2011   
(56kB)
         
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 23. 2. 2011   
(31kB)
 
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch, 17. 2. 2011   
(51kB)
   

 


( 483kB)