Archív článkov

Oznámenie o začatí konania

23.05.2024 19:51
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona v súvislosti s líniovou stavbou pod názvom: „Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany,...

O Z N Á M E N I E O MOŽNOSTI PRIHLASOVANIA KANDIDÁTOV ZA ČLENOV VÝBORU A ČLENOV DOZORNEJ RADY

22.05.2024 18:08
LPS-bývalých urbárnikov Liešťany, 972 27 Liešťany 2/A Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbánikov Liešťany oznamuje svojim podielnikom, že v tomto roku končí volebné obdobie členom výboru a dozornej rady. Z tohto dôvodu dáva možnosť prihlásiť sa novým kandidátom z radov podielnikov a po zvolení...

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Hlinka a spol. - pozvánka

22.05.2024 17:56
Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Hlinka a spol.  so sídlom 972 27 Liešťany 2/A   P O Z V Á N K A Srdečne vás pozývame na zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Hlinka a spol., ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2024, t.j. v sobotu o 15.OO hod., v...

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Liešťany - pozvánka

22.05.2024 17:52
Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Liešťany  so sídlom 972 27 Liešťany 2/A P O Z V Á N K A Srdečne vás pozývame na zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov obce Liešťany, ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2024, t.j. v sobotu o 15.OO hod., v kultúrnom dome...

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie: prístavba k rodinnému domu - Kôlňa a prístrešok

28.04.2024 12:23
  súbor na stiahnutie    (2,6MB) súbor na stiahnutie    (463 kB)  

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

26.04.2024 12:08
  súbor na stiahnutie    (621kB)   súbor na stiahnutie    (3,8MB)  

Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Nitrianske Rudno.

05.04.2024 11:21
      súbor na stiahnutie    (82kB)    

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

30.03.2024 20:56
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 2.  apríla 2024 ( utorok ) o 19:00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.   súbor na stiahnutie    (289kB)  

Oznámenie o uložení zásielky - Lutonský Milan

27.03.2024 17:42
Oznámenie o uložení zásielky - Lutonský Milan    súbor na stiahnutie  (114 kB)      

Správa pre obecné zastupiteľstvo o ukončených kontrolách

26.03.2024 09:25
Táto správa je predkladaná v zmysle § 18f, ods. 1, písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Názov ukončenej kontroly: Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce Liešťany v roku 2023, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur v kontrolovanom...
Záznamy: 1 - 10 zo 395
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>