Archív článkov

Zámer odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.02.2022 09:29
Obec Liešťany So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany IČO: 00318230 zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením Obecného zastupiteľstva...

Zámer zriadenie vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena

04.02.2022 09:17
Obec Liešťany So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany IČO: 00318230 zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného zastupiteľstva...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

11.12.2021 17:19
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 14.decembra 2021 ( utorok ) o 18:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.   Súbor na stiahnutie:                  ( 233 kB )

Návrh rozpočtu obce na roky 2022 - 2024

29.11.2021 16:11
  Rozpočet obce Liešťany na roky 2022, 2023 a 2024  (401 kB)   Rozpočet obce Liešťany na roky 2022 - 2024 - 7stĺpcov  (262 kB)   Uznesenie-obec Liešťany-schválenie rozpočtu 2022   (272 kB)  

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Vrecková (1963)

12.11.2021 09:48
Oznámenie o uložení zásielky - Mária Vrecková (1963)        súbor na stiahnutie  (65 kB)  

Oznámenie o výsledku korešpondenčného hlasovania VZ LPS bývalých urbárnikov obce Lomnica

29.10.2021 21:09
Dokumenty k oznámeniu tejto správy si môžete stiahnuť  tu:    Zápisnica mandátovej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 626 kB )      Zápisnica volebnej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 497 kB )  

Oznámenie o výsledku korešpondenčného hlasovania VZ LPS bývalých urbárnikov Sobota a spol.

29.10.2021 20:51
Dokumenty k oznámeniu tejto správy si môžete stiahnuť  tu:       Zápisnica mandátovej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 434 kB )     Zápisnica volebnej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 439 kB )  

Oznámenie o výsledku korešpondenčného hlasovania VZ LPS bývalých urbárnikov obce Dobročná

29.10.2021 20:40
Dokumenty k oznámeniu tejto správy si môžete stiahnuť tu:     Zápisnica mandátovej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 434 kB )     Zápisnica volebnej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 499 kB )  

Oznámenie o výsledku korešpondenčného hlasovania VZ LPS bývalých urbárnikov Hlinka a spol.

29.10.2021 20:28
Dokumenty k oznámeniu tejto správy si môžete stiahnuť tu:   Zápisnica mandátovej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 969 kB )   Zápisnica volebnéj komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 514 kB )

Oznámenie o výsledku korešpondenčného hlasovania VZ LPS bývalých urbárnikov obce Liešťany

29.10.2021 20:01
Dokument k oznámeniu tejto správy si môžete stiahnuť tu:   Zápisnica mandátovej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 440 kB )
Záznamy: 21 - 30 zo 327
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>