Archív článkov

Zhromaždenie LPS bývalých urbárnikov Hlinka a spol.

02.05.2023 19:48
Pozvánka na zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Hlinka a spol., ktoré sa uskutoční dňa 27.05.2023, t.j. v sobotu o 15.00 hod., v Kultúrnom dome v Liešťanoch, s prezentáciou od 14.00 hod.   súbor na stiahnutie  (184 kB)  

Zhromaždenie LPS bývalých urbárnikov obce Liešťany

02.05.2023 19:41
Pozvánka na zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov obce Liešťany, ktoré sa uskutoční dňa 27.05.2023, t.j. v sobotu o 15.00 hod., v Kultúrnom dome v Liešťanoch, s prezentáciou od 14.00 hod.   súbor na stiahnutie  (185...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

28.04.2023 19:06
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 1. mája 2023 (pondelok) o 18:00 hod.     súbor na stiahnutie    (210kB)  súbor na stiahnutie  (69 kB)    

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

25.04.2023 21:09
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2023 (piatok) o 18:00 hod.   Súbor na stiahnutie:                  ( 145 kB )

Oznámenie o uložení zásielky - Vladimír Kusko

12.04.2023 09:49
Oznámenie o uložení zásielky - Vladimír Kusko    súbor na stiahnutie  (69 kB)          

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Nitrianske Rudno

24.03.2023 09:33
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania      súbor na stiahnutie  (424 kB)        

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024

23.03.2023 09:44
V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2020 Z. z. o základnej škole  a Všeobecne záväzného nariadenia obce Liešťany č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v...

Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov

21.03.2023 10:26
Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov a výšky sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov za rok 2022     súbor na stiahnutie . ročný výkaz o KO (126 kB) súbor na stiahnutie  (287 kB) súbor na...

Zámer zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva nehnuteľného majetku obce Liešťany

12.03.2023 15:54
Obec Liešťany So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany  IČO: 00318230  Zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom  zverejňuje v súlade so Zásadami hospodárenia s obecným majetkom, článok V pís. a) zámer  zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva nehnuteľného...

Podpora investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany Kód projektu : 310021BUK5

03.03.2023 08:22
Hlavný cieľ projektu: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy   Stručný popis projektu: Projekt rieši podporu investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany. Vodozádržné opatrenia budú zhotovené v areály základnej školy s materskou školou. V rámci projektu...
Záznamy: 21 - 30 zo 365
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>