Oznámenie o strategickom dokumente

13.11.2017 11:06

Oznámenie o strategickom dokumente s názvom:

 

ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NITRIANSKE RUDNO

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas stránkových hodín na obecnom úrade v Liešťanoch do 27.11.2017.

Pondelok   7:30 – 12:30    13:00 – 16:00

Utorok       7:30 – 9:30

Streda        7:30 – 12:30    13:00 – 16:00

Štvrtok      7:30 – 12:30    13:00 – 16:00

Piatok        7:30 – 13:00   

Svoje písomné stanovisko môže verejnosť doručiť Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

 

dokument na stiahnutie

(1,8MB)