Zber odpadu

Zákon o odpadoch

Znenie zákona

Dňa 21.04.2015 nadobudol platnosť Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z.z., ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2016. Zmeny , ktoré zo zákona vyplývajú, budú od 1.1.2016 aplikované do života obce.

 

Celé znenie zákona č. 79/2015 Z.z.

 

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení – Zberný dvor Liešťany. Uvedený dokument je uložený na obecnom úrade v Liešťanoch.  Verejnosť môže do uvedeného dokumentu nahliadnuť počas úradných hodín na obecnom úrade v Liešťanoch do 18.04.2016 a pripomienky je možné zasielať na adresu: Obec Liešťany,  Liešťany č.1,  972 27 Liešťany alebo priamo podať v podateľni obecného úradu.

 

dokument na stiahnutie
(692kB)

 

 

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2022

Január Február Marec Apríl Máj Jún
5 19 2 16 2 16 30 13 27 11 25 8 22
Júl August September Október November December
6 20 3 17 31 14 28 12 26 9 23 7 21

 

 

dokument na stiahnutie
(117kB) 

Vývoz separovaného odpadu v roku 2022

Január Február Marec Apríl Máj Jún
7 21 4 18 4 18 1 15 29 13 27 10 24
Júl August September Október November December
8 22 5 19 2 16 30 14 28 11 25 9 23

 

dokument na stiahnutie
(116kB)