Zber odpadu

Zákon o odpadoch

Znenie zákona

Dňa 21.04.2015 nadobudol platnosť Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z.z., ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2016. Zmeny , ktoré zo zákona vyplývajú, budú od 1.1.2016 aplikované do života obce.

 

Celé znenie zákona č. 79/2015 Z.z.

 

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení – Zberný dvor Liešťany. Uvedený dokument je uložený na obecnom úrade v Liešťanoch.  Verejnosť môže do uvedeného dokumentu nahliadnuť počas úradných hodín na obecnom úrade v Liešťanoch do 18.04.2016 a pripomienky je možné zasielať na adresu: Obec Liešťany,  Liešťany č.1,  972 27 Liešťany alebo priamo podať v podateľni obecného úradu.

 

dokument na stiahnutie
(692kB)

 

 

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2020

Január Február Marec Apríl Máj Jún
9 23 6 20 5 19 2 16 29 14 28 11 25
Júl August September Október November December
9 23 6 20 3 17 1 15 29 12 26 10 22

 

dokument na stiahnutie
(115kB) 

Vývoz separovaného odpadu v roku 2020

Január Február Marec Apríl Máj Jún
21 18 17 20 18 23
Júl August September Október November December
21 18 29 27 24 14

 

dokument na stiahnutie
(114kB) 

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2019

Január Február Marec Apríl Máj Jún
10 24 7 21 7 21 4 18   2 16 30 13 27
Júl August September Október November December
11 25 8 22 5 19 3 17 31 14 28   12 27

 

dokument na stiahnutie
(115kB)

 

Vývoz separovaného odpadu v roku 2019

Január Február Marec Apríl Máj Jún
22 19 19 16 13 10
Júl August September Október November December
23 20 17 15 12 16

 

dokument na stiahnutie
(113kB)