Oznámenie o začatí konania Č.j. 56-1/2016

17.01.2016 11:59

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub jedného kusa dreviny, ktorá rastie v koryte toku Klamný na pozemku KN-E č. 562, k. ú. Liešťany


Oznámenie o začatí konania

(316kB)