Pozvánka - na zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Liešťany a Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Hlinka a spol.

06.03.2017 21:57

Srdečne vás pozývame na zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Liešťany a Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Hlinka a spol., ktoré sa uskutoční dňa 1. 4. 2017, t.j. v sobotu o 15.00 hod., v kultúrnom dome v Liešťanoch, s prezentáciou od 14.00 hod.

 

Pozvánka na stiahnutie
(142kB)