Rozsah hodnotenia strategického dokumentu ÚPN O Valaská Belá

30.01.2017 19:08

Podľa § 8 odst. 9 zákona o posudzovaní  môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby  predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do desiatich dní od jeho zverejnenia  príslušnému orgánu a to Okresnému úradu Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

 


dokument na stiahnutie

(3MB)