Územný plán obce zmeny a doplnky č. 2 Liešťany - Oznámenia o strategickom dokumente

27.03.2017 19:45

Obec Liešťany oznamuje verejnosti, že do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Liešťanoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

 

súbor na stiahnutie
(1,2MB)