Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.10.2016 13:31

Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi obcou Lieštany a p. Ivanom Janeje

 

dokument na stiahnutie
(755kB)