Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá

27.10.2017 17:12

Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov podľa § 6a zákona o posudzovaní, má podľa ustanovenia  § 6a odst. 5 zákona o posudzovaní  právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 odst. 6, § 8 odst. 8§ 12 odst. 2 o posudzovaní, účasti na konzultáciach a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.

 

 

dokument na stiahnutie


(25MB)