ZBER OPOTREBOVANÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

07.06.2017 21:43

Prečo je dôležité zbierať opotrebovaný kuchynský olej?

Možno sa nad touto otázkou ešte  nezamýšľal nikto z Vás. Naša spoločnosť je tu pre Vás, aby Vám vysvetlila nebezpečné následky vylievania takéhoto oleja do prírody. Zároveň Vám ponúkame riešenie a pomocnú ruku pri zbere opotrebovaného kuchynského oleja, masti, či tuku.

Opotrebovaný ( prepálený ) kuchynský olej patrí do kategórie odpadov, preto je potrebné s ním zaobchádzať veľmi opatrne. Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne využiť na rôzne technické účely, napr. aj na výrobu ekopaliva - bionafty. Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách. Taktiež obsah iných nebezpečných látok (napr.: oxidy síry a oxidy dusíka) je nižší ako  pri klasickej nafte. Použitý kuchynský olej býva obyčajne súčasťou komunálneho odpadu a môže preto spôsobiť závažné škody na životnom prostredí (napr.: podzemnej vody alebo pôdy). Môžete tomu zabrániť, ak sa rozhodnete začať zbierať použitý kuchynský olej.

Pri neekologickom odstraňovaní kuchynského oleja sa:

  • Zanáša, prípadne upcháva kanálové potrubie

Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky, tento olej vytvára olejový film na vnútornej ploche kanálového potrubia. Na tento olejový film sa v krátkom čase začnú zachytávať rôzne nečistoty, ktoré prúdia kanálom. Tieto nánosy vytvoria hustú hmotu na krajoch potrubia, ktorá najskôr zúži priemer kanála, čím značne poklesne prietoková kapacita kanálového potrubia a v konečnom dôsledku môže celý kanál i upchať. Náklady na prečistenie kanála sú relatívne vysoké. Taktiež Vám mastný olej môže narobiť podobné problémy s domovými čističkami odpadových vôd.

  • Životné prostredie a ľudský organizmus

Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja do voľnej prírody sa môže  znečistiť nielen  životné prostredie, najmä pôda a podzemná voda ale aj ohroziť životy ľudí. Pretože prepálený kuchynský olej obsahuje karcinogénne (rakovinotvorné) látky, ktoré sa prostredníctvo vypestovanej zeleniny, či ovocia dostávajú späť do ľudského organizmu. Opotrebovaný kuchynský olej sa nesmie pridávať do jedla domácim zvieratám, pretože im spôsobuje vážne žalúdočné problémy. Navyše pri výrobe domácich špecialít z ošípaných, sa škodlivé látky z prepálených olejov  dostávajú späť do nášho organizmu.

Keď vylievate opotrebovaný kuchynský olej, či masť do kompostu, živíte tak potkanov, ktorých prilákate na tento olej.

Možno ani neviete, že 1 liter benzínu alebo motorového oleja znečistí 5 miliónov litrov vody, 1 liter prepáleného kuchynského oleja znečistí 1 milión litrov vody. Z 1 litra prepáleného kuchynského oleja sa dá vyrobiť 1 liter bionafty. Jeden občan za rok spotrebuje približne 5 l kuchynského oleja. Keďže na Slovensku žije viac ako 5 miliónov obyvateľov, každý z nás si vie vypočítať, koľko opotrebovaného oleja sa vyprodukuje len na Slovensku. Keď tento odpad budeme neustále vylievať do prírody, negatívne následky nás rýchlo zastihnú.

Naša spoločnosť má riešenie a ponúka svoju pomoc pri zbere opotrebovaného oleja reštauráciám, jedálňam, vývarovniam  aj obciam na Slovensku. Aj vo Vašej obci zavádzame  nový spôsob zberu opotrebovaného kuchynského oleja. Všetky informácie Vám poskytne obecný úrad, s ktorým sme  nadviazali spoluprácu  alebo si ich môžete prečítať na našej web stránke.

Všetci môžeme tak pomôcť krásnej prírode, ktorá si to zaslúži. Nezabúdajme, že kto chráni prírodu, chráni tým seba !

Ing. Gréta Palková, PhD.

                                                                                                            manažérka marketingu

 

 

s.r.o.

areál PD Považie

916 26 POVAŽANY

www.ladisco.sk

 

 

Systém zberu je jednoduchý:

  1. lievik naskrutkujte na čistú PET fľašu

 

2.  opotrebovaný kuchynský olej, masť, tuk (NIE MOTOROVÝ OLEJ!!!!) nalejte do PET fľaše

3.  naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte a odovzdajte na obecnom úrade v čase od 7:30 do 8:00 alebo v sobotu na mieste zberu odpadu / Pieština /