Zoznam daňových dlžníkov obce Liešťany

02.03.2017 21:32

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV OBCE LIEŠŤANY

 

     Zoznam zverejnený v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“)

§ 52 ods. 2 písm. a) daňového poriadku

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur.

 

§ 11 ods. 7 písm. b) daňového poriadku

Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje zverejnenie zoznamu podľa § 52 daňového poriadku.

 

Fyzické osoby:

Dlžník:

Adresa dlžníka:

Druh dane:

Suma nedoplatku:

Jozef Demčák

Liešťany 80

Miestny poplatok za komunálne odpady

180,00 €

 

Právnické osoby:

- Bez záznamu