Cenník služieb a poplatkov poskytovaných obcou Liešťany

    Cenník krátkodobých prenájmov obecného majetku a služieb              
(52kB)
    Cenník služieb - Prevádzkový poriadok pohrebiska  
(34kB)