Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ Obec Liešťany ( ďalej len prevádzkovateľ ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

 

Kontakt na zodpovednú osobu: 

e-mail: brosland@brosland.eu

 

Dokumenty na stiahnutie:

Infiormačná povinnosť
(1,3MB)
Informačná povinnosť -  Obec Liešťany
(441kB)
Informačná povinnosť  - Obec Liešťany-ZSČ
(909kB)
GDPR - Splnenie informačnej povinnosti - VOĽBY - Obec Liešťany
(350kB)