Program rozvoja obce

Programové obdobie 2021 - 2027 s platnosťou do roku 2030

(1,7MB)
Programové obdobie 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2022

(2,7MB)
Programové obdobie 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2022 - dodatok č.1

(267kB)