Zamestnanci


 

Janka Kotulova  

tel. kontakt:
+421 46 5457 009
email:
 

samostatná odborná referentka-ekonóm, úsek účtovníctva, miezd, majetku obce

 

 

Beata Holenková

tel. kontakt:
+421 46 5457 126
email: oculiestany@stonline.sk
            ocu@liestany.sk

samostatná odborná referentka - správa miestnych daní a poplatkov, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, evidencia obyvateľstva


 

Emília Pánisová  


 

upratovačka