Zamestnanci

 

 

Beáta Holenková

tel. kontakt:
+421 46 5457 126
email: podatelna@liestany.sk
            ocu@liestany.sk

samostatná odborná referentka - správa miestnych daní a poplatkov, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, evidencia obyvateľstva


 

Emília Pánisová  


 

upratovačka