Objednávky 2015

Číslo objednávky Dodávateľ Popis
12/2015 INPRO POPRAD s.r.o. Zabezpečenie výberového konania pre výber dodávaťela projektovej dokumentácie
11/2015 INPRO POPRAD s.r.o. Zabezpečenie výberového konania pre výber dodávaťela projektovej dokumentácie
10/2015 KOODIS s.r.o. Príprava organizácie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby: "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Liešťany"
9/2015 Holcim, a.s. Suchý betón triedy CBGM C 8/10 – S1
8/2015 Elektroopravovňa u Nechalu Oprava elektrickej trúby a elektrickej pánvice - regulácia teploty
7/2015 Elektroopravovňa u Nechalu Oprava elektrickej trojtrúby - regulácia teploty
6/2015 Incon, s.r.o. Výroba a montáž žalúzii na okná v prístavbe kultúrneho domu v Liešťanoch
5/2015 Campos SK s.r.o. Objednávka tovaru: Basketbalová doska, obrúčka-pevná a sieťka k obrúčke-dlhá
4/2015 ELTODO Osvetlenie, s.r.o.,
Rampová 5, 04001 Košice
Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie podľa výzvy KaHR-22VS-1501
3/2015 SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, 966 81 Žarnovica aktualizáciu programu UPG APV KN – Kataster nehnuteľnosti, verzia 2015 s cenou vrátane cestovných nákladov
2/2015 Ján Vyškrabka JV auto-náhradne diely, Hlavná 459/23  Nitrianske Rudno oprava traktora Zetor, prasknutý chladič z poruchy ventilátora
1/2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4,
Dodacia pošta 212
Digitálne údaje SGI - VKM pre obec,  KN Dobročná, Liešťany a Lomnica