Objednávky

Objednávky 2018

Číslo objednávky Dodávateľ Popis Dátum zverejnenia
10/2018 TENTS s.r.o. Žilina Stan rozmerov 6 x 12 m sezónny 6.6.2018
9/2018 EUROMONT - Radovan Grolmus Rekonštrukcia hlavnej trasy MR 31.5.2018
8/2018
Geoslužba Prievidza s.r.o
Vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu
21.5.2018
7/2018 Patricius Sova-GEOSKTEAM Vyhotovenie GP Zberného dvora v obci Liešťany 10.5.2018
6/2018 Elektroopravovňa
u Nechalu
Oprava elektrickej smažiacej panvy v kuchyni KD 9.5.2018
5/2018 Veríme v zábavu, s.r.o. Hracie  prvky do priestoru detského ihriska,l vrátane dopravy a montáže 3.5.2018
4/2018 Chlpek Vladislav - DAVPROJEKT Vypracovanie cenových kalkulácií, výkazov  5.4.2018
3/2018 Enegros, s.r.o. Zabezpečenie VO na projekt: Malá obecná kompostáreň stavebné práce a nákup techniky 5.4.2018
2/2018 Enegros, s.r.o. Vypracovanie žiadosti o NFP projektu:  Malá obecná kompostáreň v obci Liešťany 5.4.2018
1/2018
 VKÚ Harmanec, s.r.o.           
Turistická mapa okolia obce Liešťany
12.3.2018

 

Objednávky 2017      
Objednávky 2016      
 Objednávky 2015       
Objednávky 2013             
(26kB)
     
Objednávky 2012
(17kB)