Objednávky 2024

 

Číslo objednávky

Dodávateľ

Popis

Dátum zverejnenia

1/2024
Ing. Mária Krullová
Spracovanie žiadosti o NFP
2/2024
VEVUS, s.r.o.
Výroba a montáž dvojskla do okenného rámu
7.2.2024
3/2024
MM TENNIS COURT, s.r.o.
Údržba multifunkčného ihriska
21.3.2024
4/2024
MANOS CONSULTING s.r.o.
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
 
5/2024
REHAK PAVING s.r.o.
Rekonštrukcia oplotenia
 
6/2024
značenie , s.r.o.
Nákup dopravných zariadení a dopravných značiek s montážou
 
7/2024
REHAK PAVING s.r.o.
Rekonštrukcia chodníka pre chodcov
3.4.2024
8/2024
Zámočníctvo Fischer
Výroba a montáž oplotenia
9/2024
Rhodium 1 s.r.o.
Zabezpečenie procesu VO k projektu "vodozádržné opatrenia v obci Liešťany 
9.4.2024
10/2024
REHAK PAVING s.r.o.
 Rekonštrukcia okolia centrálneho kríža na cintoríne v časti Lomnica 
9.4.2024
11/2024
Slovenský hydrometeorologický ústav
Informácia Q 100
18.4.2024
12/2024
ESEZA, s.r.o.
Vypracovanie NMS pre projekt Zberný dvor v obci Liešťany
18.4.2024
13/2024
 
 
2.5.2024
14/2024 - aktualizácia 13/2024
Mária Krčová - FONTÁNA
Montáž čerpacieho systému
16.5.2024

 

Objednávky 2023      
Objednávky 2022      
Objednávky 2021      
Objednávky 2020      
Objednávky 2019      
 Objednávky 2018      
Objednávky 2017      
Objednávky 2016      
 Objednávky 2015       
Objednávky 2013             
(26kB)
     
Objednávky 2012
(17kB)