Objednávky 2017

Číslo objednávky Dodávateľ Popis Dátum zverejnenia
24/2017 Geomap Prievidza s.r.o. Objednávka 24-17017 20.12.2017
23/2017 Geoslužba Prievidza, s.r.o. Objednávka 23-17017 20.12.2017
22/2017 Technická inšpekcia, a.s. Nitra Objednávka 22-17017 20.12.2017
21/2017 Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. Objednávka 21-2017 05.12.2017
20/2017 SOLAR PK s.r.o. Objednávka 20-17017 05.12.2017
19/2017 Rehak Paving s.r.o. Objednávka 19-2017 17.10.2017
18/2017 Rehak Paving s.r.o. Objednávka 18- 2017 19.09.2017
17/2017 empower s.r.o, Bratislava Objednávka 17-2017 3.8.2017
16/2017 Geomap Prievidza, s.r.o Vyhotovenie GP zamerania stavby 3.8.2017
15/2017 Kultúrne a spoločenské stredisko Prenájom pódia na kultúrno spoločenskú akciu 11.7.2017
14/2017 Geoslužba Prievidza s.r.o. Vypracovanie GP - skutkové zameranie stavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia 11.7.2017
13/2017 Geoslužba Prievidza s.r.o. Vypracovanie geometrického plánu miestnej komunikácie: Ulica do Mazánov 11.7.2017
12/2017 Delphia s.r.o.
Bratislava
Vypracovanie energetického auditu pre projekt s názvom: Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany  
11/2017
Delphia TN s. r. o.
Vypracovanie projektového energetického hodnotenia pre projekt s názvom: Zníženie spotreby energie obecný úrad a kulturný dom Liešťany  
10/2017

Geoslužba Prievidza s.r.o

Vypracovanie geometrického plánu na zameranie stavby (obecný úrad a kultúrny dom)

 
9/2017

AGS ATELIÉR

Tlač dvoch kompletných sad dokumentácie

 
8/2017

Daniel Sečiansky

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu elektroinštalácie obecného a kultúrneho domu v Liešťanoch

 
7/2017

Daniel Sečiansky

Objednanie tovaru a práce na zákazku – Oprava núdzového osvetlenia v objekte obecného úradu II.etapa

 
6/2017

Geodeticca s.r.o.

Digitálna ortofotomapa

 
5/2017

Daniel Sečiansky

Oprava núdzového osvetlenia v objekte obecného úradu v Liešťanoch

 
4/2017

Barbora Plavcová Gombárska

Vypracovanie Bezpečnostného projektu

 
3/2017

Geoslužba Prievidza s.r.o

Vyhotovenie geometrického plánu futbalového ihriska v obci Liešťany

 
2/2017

Ing. Branislav Pálenik

Vypracovanie projektovej dokumentácie – Lávka nad riekou Nitrica v obci Liešťany

 
1/2017

Geoslužba Prievidza s.r.o

Vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu pre projekt rekonštrukcie lávky